Правила за връщане на продукт

ВАЖНО!!! За да се възползвате от правата си по търговска гаранция, спазвайте всичките условия по монтаж, поддръжка или профилактика на закупената от вас стока поставени от лицето предоставило ви търговската гаранция.

Информация за това потърсете в заявлението за предоставяне на търговска гаранция/гаранционната карта!!!

Loading...